COBISS Lib logo
Programska podrška za postupke nabavke monografskih i serijskih publikacija i elektronskih izvora, obradu podataka o fondu, izvođenje postupaka u pozajmici i međubibliotečkoj pozajmici, pripremu različitih ispisa, statistika itd.
COBISS Cat - prijava
Nova generacija programa za katalogizaciju.
E-priručnici

E-priručnici

Format COMARC, programska oprema COBISS3, uputstva, opisi dopuna...
dCOBISS

dCOBISS

Digitalni repozitorijum COBISS
Preporučena oprema

Preporučena oprema

Mašinska i programska oprema, internet, štampači, čitači šipkastog koda, ručni terminali i table za potpisivanje, RFID čitači, instaliranje programske opreme...
VIBRS Centar

VIBRS Centar

  • O Centru
  • Podaci za kontakt

COBISS Lib