Zaštita ličnih podataka

Kao informacioni servis slovenačke nauke, kulture i obrazovanja, IZUM na osnovu ugovora obavlja usluge obrade ličnih podataka u ime i za račun administratora ličnih podataka.

Biblioteke punopravne članice COBISS.RS sistema kao administratori ličnih podataka odgovorne su za sakupljanje, čuvanje i obradu ličnih podataka u skladu sa zakonima (Zakon o zaštiti ličnih podataka, Zakon o bibliotečko-informacionoj djelatnosti, Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju), drugim pravnim aktima (pravilnici o zaštiti ličnih podataka) i u skladu sa svrhom za koju su podaci sakupljeni, sačuvani i obrađeni.

Kao ugovorni izvođač IZUM izvodi organizacione i tehničke postupke i mjere da bi obezbijedio zaštitu ličnih podataka, sprečava slučajno ili namjerno neovlašćeno uništavanje podataka, njihovo mijenjanje ili gubitak i neovlašćenu obradu.

Lične podatke mogu da obrađuju zaposleni kod administratora ličnih podataka i zaposleni u IZUM-u kada je to potrebno zbog prirode njihovog posla, pri čemu je obezbijeđeno naknadno utvrđivanje obrada ličnih podataka.

Za tekst je odgovoran Nacionalni COBISS center (NCC). Za sva pitanja u vezi sa uslovima upotrebe i zaštitom ličnih podataka obratite se NCC-u.